برنامه های بین استانی من

  • 318 مرتبه

قله بلقیس

02 آذر 1402

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«...كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ.»

وقتی باغ ها و مزارع، به بار می نشینند، از میوه و محصولاتش استفاده کنید و وقت چیدن، حقِّ نیازمندان را از آن بدهید و زیاده روی و ریخت و پاش نکنید، چراکه خداوند، اسراف کارها را دوست ندارد.

سورۀ انعام - آیۀ141

نکاتی اجمالی در مورد آیه:

خداوند در این آیه، می خواهد این نکته را متذکر شود که وقتی نعمتی، مثل میوه ها را برای ما می آفریند، دوست دارد که ما از آن ها استفاده کرده و مصرف میوه ها را تحریم نکنیم و همچنین در حد اعتدال، به نیازمندان هم بدهیم.

پیام های آیه:

در انفاق، باید میانه رو باشیم. «و آتوا حقّه یوم حصاده و لاتسرفوا»

اسلام، دین اعتدال است؛ هم تحریم کردنِ مصرفِ میوه ها را ممنوع مى كند و هم مصرف بى رویه را. «لا تسرفوا»

شرط مصرف، پرداخت حقّ محرومان است. «كلوا... آتوا حقّه»

هنگام برداشت محصول، به یاد محرومان باشیم. «یوم حصاده»

هنگام رسیدن و برداشت محصول، آمادگى انسان براى انفاق بیش تر است؛ پس فرصت را از دست ندهیم. «آتوا حقّه یوم حصاده»

میوۀ نارس نخورید؛ میوه را تازه مصرف كنید. «كلوا من ثمره اذا اثمر»

اسراف كار، مبغوض خداوند است. «انّه لایحبّ المسرفین»

 

 

صعود زمستانی قله بلقیس - 3332متر

ماهنشان - استان زنجان

زمان اجرای برنامه: بهمن1401

قله بلقیس با ارتفاع 3332متر، بام استان زنجان، به حساب می آید که در شهرستان ماهنشان، قرار گرفته است. کوهستان بلقیس، در مرز استان های زنجان و آذربایجان غربی، قرار دارد، اما طبق نقشه های جغرافیایی، خود قله بلقیس، داخل استان زنجان، می باشد. نیمی از کوهستان بلقیس، در شهرستان ماهنشان استان زنجان، و نیم دیگر آن، در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی، قرار دارد.

طبیعت ماهنشان

 

این قله، چندین مسیر صعود دارد که متداول ترین آن، صعود از روستای قراول خانه می باشد. جالب این جاست که این روستا، داخل استان آذربایجان غربی، و خود قله بلقیس، داخل استان زنجان، می باشد. از این رو من این برنامه را در صفحه برنامه های بین استانی، قرار می دهم.

طبیعت ماهنشان

 

مجموعۀ باستانی تخت سلیمان که در میراث جهانی یونسکو، به ثبت رسیده است، یکی از مناطق اسرارآمیز ایران می باشد. این مجموعه باستانی، در شهرستان تکاب و کوه پایه های غربی کوهستان بلقیس، واقع شده است.

طبیعت ماهنشان

 

طبق برنامه ریزی قبلی از مشهد، عازم شهر زنجان می شوم و با هماهنگی قبلی با گروه کوهنوردی چکاوک زنجان، مهمان این گروه، در برنامۀ صعود یک روزۀ زمستانی قله بلقیس، می شوم.

طبیعت ماهنشان

 

در ساعت یک نیمه شب، از زنجان، به سمت روستای قراول خانه، حرکت می کنیم. در میانۀ مسیر، با پشت سرگذاشتن شهر دندی، به روستای قراول خانه می رسیم. فاصلۀ زنجان تا دندی، 90کیلومتر و فاصلۀ دندی تا روستای قراول خانه، 55کیلومتر می باشد.

طبیعت ماهنشان

 

مختصات روستای قراول خانه:   2250متر

N  36.36.714          E  047.18.758

طبیعت ماهنشان

 

در ساعت 4صبح، به روستا می رسیم و در ساعت6 و درحالی که سرمای استخوان سوز روستا، به منفی 12درجه، می رسد، برنامه را آغاز می کنیم.

طبیعت تکاب

 

به علت تاریکی مطلق هوا، گروه به کمک چراغ پیشانی، حرکت می کند.

طبیعت تکاب

 

بارش برف نسبتاً شدیدی در حال بارش است.

طبیعت تکاب

 

دمای روز روستای قراول خانه:  4-   دمای شب روستا:  15-

طبیعت تکاب

 

دمای روز قله بلقیس:  9-   دمای شب قله:  21-

طبیعت تکاب

 

 

طبیعت تکاب

 

 

طبیعت تکاب

 

 

طبیعت آذربایجان غربی

 

 

طبیعت آذربایجان غربی

 

بعد از یک ساعت پیمایش، هوا آرام گرفته و صاف می شود و ما این فرصت را به دست می آوریم که طلوع زیبای آفتاب منطقه را نظاره گر باشیم.

طبیعت آذربایجان غربی

 

 

طبیعت استان آذربایجان غربی

 

 

طبیعت استان آذربایجان غربی

 

 

طبیعت استان آذربایجان غربی

 

 

طبیعت استان آذربایجان غربی

 

 

جاذبه های طبیعی تکاب

 

 

جاذبه های طبیعی تکاب

 

 

جاذبه های طبیعی تکاب

 

 

جاذبه های طبیعی تکاب

 

 

جاذبه های طبیعی تکاب

 

 

جاذبه های طبیعی تکاب

 

خیلی زود، قله خودش را به ما نشان می دهد.

جاذبه های طبیعی تکاب

 

 

جاذبه های طبیعی آذربایجان غربی

 

 

جاذبه های طبیعی آذربایجان غربی

 

 

جاذبه های طبیعی آذربایجان غربی

 

 

جاذبه های طبیعی استان آذربایجان غربی

 

با تابش آفتاب، قدری از سرمای هوا، کاسته می شود.

جاذبه های طبیعی استان آذربایجان غربی

 

 

جاذبه های طبیعی استان آذربایجان غربی

 

 

جاذبه های طبیعی استان آذربایجان غربی

 

 

جاذبه های طبیعی ایران

 

 

تکاب گردی

 

 

تکاب گردی

 

 

تکاب گردی

 

 

تکاب گردی

 

 

تکاب گردی

 

 

تکاب گردی

 

 

تکاب گردی

 

 

تکاب گرام

 

 

تکاب گردی

 

 

آذربایجان غربی گردی

 

 

آذربایجان غربی گردی

 

چند تصویر زیبا از دورنمای قله

طبیعت استان زنجان

 

 

طبیعت استان زنجان

 

 

طبیعت استان زنجان

 

 

طبیعت استان زنجان

 

 

طبیعت استان زنجان

 

 

طبیعت ایران

 

 

طبیعت برفی ماهنشان

 

 

طبیعت برفی ماهنشان

 

 

طبیعت برفی ماهنشان

 

 

طبیعت برفی ماهنشان

 

 

طبیعت برفی ماهنشان

 

 

طبیعت برفی ماهنشان

 

 

طبیعت برفی استان زنجان

 

 

طبیعت برفی استان زنجان

 

 

طبیعت برفی استان زنجان

 

 

طبیعت برفی استان زنجان

 

 

طبیعت برفی استان زنجان

 

 

طبیعت برفی استان زنجان

 

 

طبیعت برفی استان زنجان

 

 

طبیعت برفی ایران

 

 

طبیعت برفی ایران

 

 

طبیعت برفی ایران

 

 

طبیعت برفی ایران

 

 

طبیعت برفی ایران

 

 

طبیعت برفی ایران

 

 

طبیعت برفی ایران

 

 

طبیعت زمستانی ماهنشان

 

 

طبیعت زمستانی ماهنشان

 

 

طبیعت زمستانی ماهنشان

 

 

طبیعت زمستانی ماهنشان

 

پس از صعود 3ساعته، در ساعت 9صبح، جهت صرف صبحانه، توقف می کنیم.

طبیعت زمستانی ماهنشان

 

 

طبیعت زمستانی ماهنشان

 

 

طبیعت زمستانی استان زنجان

 

 

طبیعت زمستانی استان زنجان

 

مختصات نقطه ای بر روی یال صعود، با ارتفاع 2630متر:

N  36.37.990          E  047.18.237

طبیعت زمستانی استان زنجان

 

 

طبیعت زمستانی استان زنجان

 

مناظر زیبای دورنمای قله، که در مه فرورفته است، بسیار تماشایی است.

طبیعت زمستانی استان زنجان

 

 

طبیعت زمستانی استان زنجان

 

 

قله بلقیس

 

 

قله بلقیس

 

 

قله بلقیس

 

 

قله بلقیس

 

 

قله بلقیس

 

 

صعود قله بلقیس

 

 

صعود قله بلقیس

 

 

صعود قله بلقیس

 

 

صعود قله بلقیس

 

 

صعود قله بلقیس

 

 

صعود زمستانی قله بلقیس

 

 

صعود زمستانی قله بلقیس

 

 

صعود زمستانی قله بلقیس

 

 

صعود زمستانی قله بلقیس

 

 

صعود زمستانی قله بلقیس

 

 

صعود زمستانی

 

 

صعود زمستانی

 

 

صعود زمستانی

 

 

صعود زمستانی

 

 

صعودهای زمستانی ایران

 

 

صعودهای زمستانی ایران

 

 

صعودهای زمستانی ایران

 

 

صعودهای زمستانی ایران

 

 

صعودهای زمستانی ایران

 

 

صعودهای زمستانی ایران

 

 

صعودهای زمستانی در ایران

 

 

صعودهای زمستانی در ایران

 

 

صعود زمستانی در ایران

 

 

صعود زمستانی در ایران

 

 

طبیعت زمستانی ایران

 

 

طبیعت زمستانی ایران

 

 

طبیعت زمستانی ایران

 

 

طبیعت زمستانی ایران

 

رفته رفته و هرچه به قله نزدیک تر می شویم، مجدداً هوا مه آلود شده و بارش برف، از  سر گرفته می شود.

طبیعت زمستانی ایران

 

 

کوهنوردی در زنجان

 

 

کوهنوردی در زنجان

 

 

کوهنوردی در زنجان

 

 

کوهنوردی در ایران

 

اولین علامت قله، قلعۀ باستانی روی قله می باشد که نامش، قلعه تخت بلقیس هست.

کوهنوردی در ایران

 

 

قلعه تخت بلقیس

 

 

قلعه تخت بلقیس

 

 

قلعه تخت بلقیس

 

 

قلعه تخت بلقیس

 

 

قلعه تخت بلقیس

 

 

قلعه تخت بلقیس

 

 

قله های استان زنجان

 

تابلوی قله در بوران

قله بلقیس

 

نهایتاً پس از 6ساعت، صعود جانانه، در ساعت 12ظهر، قله را صعود می کنیم.

قله بلقیس

 

 

قله بلقیس

 

 

قله بلقیس

 

مختصات قله بلقیس:   3332متر

N  36.39.855         E  047.18.025

قله بلقیس

 

مقدار ارتفاع صعود شده از روستا تا قله:  1082متر

قله بلقیس

 

بعد از 20دقیقه استراحت و توقف بر روی قله، به سمت پایین، سرازیر می شویم.

قله های استان زنجان

 

نمایی دیگر از قلعه تخت بلقیس

قلعه تخت بلقیس

 

 

قله های ایران

 

 

قله های ایران

 

 

قله های ایران

 

هرچند در مسیر صعود، باد چندانی نداشتیم اما در مسیر فرود، باد نسبتاً شدیدی در منطقه، پدیدار می شود.

دیدنی های ماهنشان

 

 

دیدنی های ماهنشان

 

 

دیدنی های ماهنشان

 

 

دیدنی های ماهنشان

 

 

دیدنی های ماهنشان

 

 

دیدنی های ماهنشان

 

 

دیدنی های ماهنشان

 

 

دیدنی های استان زنجان

 

 

دیدنی های استان زنجان

 

 

دیدنی های استان زنجان

 

 

دیدنی های استان زنجان

 

 

دیدنی های ایران

 

 

ماهنشان گردی

 

 

ماهنشان گردی

 

 

ماهنشان گردی

 

 

ماهنشان گردی

 

 

ماهنشان گردی

 

 

ماهنشان گردی

 

 

ماهنشان گردی

 

 

ماهنشان گرام

 

 

ماهنشان گرام

 

 

ماهنشان گرام

 

 

جاذبه های طبیعی ماهنشان

 

 

جاذبه های طبیعی ماهنشان

 

 

جاذبه های طبیعی ماهنشان

 

 

جاذبه های طبیعی ماهنشان

 

 

جاذبه های طبیعی ماهنشان

 

پس فرود 2ساعته، در ساعت 2ظهر، جهت استراحت و صرف ناهار، توقف می کنیم.

جاذبه های طبیعی استان زنجان

 

 

گردشگری ماهنشان

 

 

گردشگری ماهنشان

 

 

گردشگری ماهنشان

 

 

گردشگری ماهنشان

 

 

گردشگری ماهنشان

 

 

گردشگری ماهنشان

 

 

گردشگری استان زنجان

 

 

گردشگری استان زنجان

 

 

جاهای دیدنی ماهنشان

 

 

جاهای دیدنی ماهنشان

 

 

جاهای دیدنی ماهنشان

 

 

جاهای دیدنی ماهنشان

 

 

جاهای دیدنی ماهنشان

 

 

جاهای دیدنی ماهنشان

 

 

جاهای دیدنی استان زنجان

 

 

جاهای دیدنی استان زنجان

 

 

جاهای دیدنی استان زنجان

 

 

جاهای دیدنی استان زنجان

 

 

جاذبه های گردشگری ماهنشان

 

 

جاذبه های گردشگری ماهنشان

 

 

جاذبه های گردشگری ماهنشان

 

 

جاذبه های گردشگری ماهنشان

 

 

جاذبه های گردشگری ماهنشان

 

 

جاذبه های گردشگری ماهنشان

 

 

جاذبه های گردشگری استان زنجان

 

دورنمای قله

جاذبه های گردشگری استان زنجان

 

 

جاذبه های گردشگری استان زنجان

 

 

عکاسی در ماهنشان

 

 

عکاسی در ماهنشان

 

 

عکاسی در ماهنشان

 

 

عکاسی در تکاب

 

 

عکاسی در تکاب

 

 

عکاسی در تکاب

 

 

عکاسی در تکاب

 

 

عکاسی در تکاب

 

 

عکاسی در آذربایجان غربی

 

 

عکاسی در آذربایجان غربی

 

 

عکاسی در آذربایجان غربی

 

 

عکاسی در استان آذربایجان غربی

 

دورنمای روستای قراول خانه

عکاسی در استان آذربایجان غربی

 

 

عکاسی در استان آذربایجان غربی

 

 

عکاسی در استان آذربایجان غربی

 

 

گردشگری تکاب

 

 

گردشگری تکاب

 

 

گردشگری آذربایجان غربی

 

 

گردشگری آذربایجان غربی

 

 

گردشگری استان آذربایجان غربی

 

 

کوه های آذربایجان غربی

 

 

کوه های آذربایجان غربی

 

 

کوه های استان آذربایجان غربی

 

 

کوه های استان آذربایجان غربی

 

 

کوه های استان آذربایجان غربی

 

 

کوه های تکاب

 

روستای قروال خانه

کوه های تکاب

 

 

کوه های تکاب

 

 

جاهای دیدنی تکاب

 

 

جاهای دیدنی تکاب

 

 

جاهای دیدنی تکاب

 

 

دیدنی های تکاب

 

 

روستای قراول خانه

 

 

جاذبه های گردشگری تکاب

 

 

جاذبه های گردشگری تکاب

 

 

جاذبه های گردشگری تکاب

 

 

گردشگری تکاب

 

 

گردشگری تکاب

 

 

طبیعت تکاب

 

طبیعت زمستانی روستای قراول خانه

روستای قراول خانه

 

 

روستای قراول خانه

 

 

روستای قراول خانه

 

 

روستای قراول خانه

 

 

روستای قراول خانه

 

نهایتاً در ساعت 4عصر، به روستا می رسیم و این برنامۀ سنگین زمستانی، به پایان می رسد.

روستای قراول خانه

و اما در پایان...

یک جرعه معرفت...

امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمودند:

دروغ گویی، خیانت کاری به حساب می آید. ادب ورزی، سبب سروری و آقایی می گردد. دوراندیشی، از زیرکی می باشد. زیاده روی، باعث زیان و میانه روی، باعث بی نیازی می گردد. گشاده دستی، سبب نزدیک شدن به مردم می شود. نازک دلی و دل سوزی، از فروتنی سرچشمه می گیرد. عجز و ناتوانی، مُنجر به خواری می گردد. وفاداری، پیمانۀ سنجیدن افراد است. عُجب و خودبزرگ بینی، سبب هلاکت می شود.

فرازی از "دعای بعد از نماز امام صادق(ع)، در روز جمعه": (کتاب مفاتیحُ الجِنان)

«يا صانِعَ كُلِّ مَصنوعٍ، يا جابِرَ كُلِّ كَسيرٍ، وَ يا حاضِرَ كُلِّ مَلَاً، وَ يا شاهِدَ كُلِّ نَجوَىٰ، وَ يا عالِمَ كُلِّ خَفيَّةٍ، وَ يا شاهِداً غَيرَ غائِبٍ، وَ غالِباً غَيرَ مَغلوبٍ، وَ يا قَريباً غَيرَ بَعيدٍ، وَ يا مُؤنِسَ كُلِّ وَحیدٍ، وَ يا حَىُّ مُحيِىَ الْمَوْتَىٰ، وَ مُميتَ الْأَحياءِ، وَ يا حَيّاً حينَ لا حَىَّ.»

ای سازندۀ همه چی؛ ای اصلاح کنندۀ هر شکسته ای؛ ای که در همه جا، حضوری فراگیر دارد؛ ای شاهد هر رازی؛ ای دانای هر نهانی؛ ای شاهدی که هرگز غائب نمی شود؛ ای پیروزمند شکست ناپذیر؛ ای که همیشه نزدیک هست و دور، نم شود؛ ای مونس و همدم هر تنها؛ ای زنده کنندۀ مردگان و ای میرانندۀ زندگان؛ ای که در زمانی که کسی نبود، او بود.

فرازی از "کتاب صَحیفۀ سجّادیّه" که مناجات امام سجّاد(علیه السّلام) با خداوند می باشد:

«كُلُّ جَليلٍ عِندَکَ صَغيرٌ، وَ كُلُّ شَريفٍ فی جَنبِ شَرَفِکَ حَقيرٌ...»   دعای 46 - شماره13

ای خدا؛ هر بزرگی نزد تو، خرد و کوچک است؛ و هر شریفی در برابر تو، حقیر و ذلیل است.

«به امید ظهور یگانه مُنجی عالَم»

وقتی میانِ نفس و هوس، جنگ می شود     شیطان دوباره، دست به نیرنگ می شود

نقشه کشیده است مرا دشمنت کند     با لشکر گناه، هماهنگ می شود

دارد حنای توبه و شرمی که داشتم     پیشَت عزیز فاطمه، بی رنگ می شود

با هر گناه، فاصله می گیرم از شما     کم کم وَجَب وجب، دو سه فرسنگ می شود

آقا ببخش بس که سَرَم گرمِ زندگی است     کمتر دلم برای شما تنگ می شود

 

 

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در صفحه برنامه های بین استانی، اینجا را کلیک نمایید.

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در ایران، اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهدۀ صفحه اصلی سایت، اینجا را کلیک نمایید.

نظرات