آب و هوا

اوقات شرعی

درباره من

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم   

اینجانب سید حسین حسینی امامی، ساکن مشهد و علاقمند به طبیعت گردی و عکاسی می باشم. در طول سفرهایی که انجام می دهم، سعی می کنم از هر جایی که بازدید به عمل آوردم، عکاسی کنم و تصاویر هر برنامه با گزارشش را در این سایت قرار دهم. 


برای نظم و ترتیب حد اکثری سایت، سعی شده است که برای هر استانی، یک صفحۀ اختصاصی باز شود و هر گزارش برنامه ای، در صفحۀ استان مربوطه اش قرار  گیرد. همچنین در داخل صفحۀ استان ها نیز، برای هر شهرستانی، یک صفحۀ جدا تعبیه شده است. البته ممکن است برنامه هایی که در استان خراسان رضوی اجرا می کنم، به دلیل سکونتم در مشهد، از سایر استان ها بیشتر باشد، اما در عین حال در مسافرت های خود، سعی می کنم که در طی برنامه ای بلند مدت، به تمام ایران سفر کنم و همۀ سفرهایم،  منحصر در استان های شمالی کشور نباشد.

این نکته را یادآوری می کنم که سایت معرفت کردگار، کاملاً شخصی است و تحت نظر هیچ نهاد و یا مجموعه ای نمی باشد.

 و اما در پایان باید گفت: به نظر اینطور می آید که دیدن طبیعت زیبای پیرامونمان، یاد آور قدرت و هنرنمایی خدا می باشد. این یادآوری، موجب می شود که انسان توجهش به خدا بیشتر شود و سعی بیشتری مبذول دارد که در جهت ارزش های همین خالق توانا حرکت کند.

معرفت کردگار دیدن این عالم است          خوب جهان را ببین، هر چه ببینی کم است

سعدی شیرین زبان نیز در این باره این چنین می سراید:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار     هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

 شمارۀ تماس بنده: 09153073765     شمارۀ منزل:  32215409(051)